FÅ OFFERT

Allmänna villkor & policy

För Ventus Norden är det viktigt att vara transparent såväl som arbetsgivare som mot våra kunder. Av den anledningen kan du hitta våra allmänna villkor, integritetspolicy, uppförandekod samt miljö- och arbetsmiljöpolicy nedan.

I Ventus Nordens allmänna villkor har vi valt att utgå ifrån Hantverkarformuläret-14, en avtalsmall gemensamt framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Integritetspolicyn följer de skärpta dataskyddsreglerna för personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppförandekod
Allmänna villkor
Miljö & arbetspolicy
Integritetspolicy
FÅ OFFERT