FÅ OFFERT

Ventilationskontroll Stockholm

Ventilationskontroll för privatpersoner. Vi erbjuder kontroller där husägaren får möjlighet att tillsammans med vår ventilationsrådgivare titta in i sitt eget ventilationssystem med hjälp av en endoskopkamera. Ventus finns i hela Sverige, om du t.ex. bor i Midsommarkransen kommer vår ventilationsrådgivare från exempelvis Södermalm eller Västertorp. När vi gör en ventilationskontroll får du tips på förbättringar av din ventilation.

Bor du i Stockholms län och vill optimera ditt ventilationssystem? Kontakta oss, vi kommer gärna och kontrollerar din befintliga ventilation och föreslår åtgärder och förbättringar av ditt befintliga ventilationssystem eller offerterar en uppdatering av husets ventilationssystem.

När vi har ventilationsarbeten i t.ex. Djursholm, Sollentuna eller Täby, kontaktar våra bokare på kundavdelningen husägare med liknande hus i området, för att kontrollera om de också har liknande ventilationsbehov som vår initiala kund. Sedan genomför vi antingen en ventilationskontroll eller en ventilationsrengöring, beroende på om behovet finns och efterfrågas av kunden.

Du kan även boka in en ventilationsrengöring direkt, utan ett besök före, om du redan vet vilket system som finns i huset, t.ex: FTX (från och tilluft med värme- återvinning), FTX-system med dubbla aggregat, F-ventilation: vanlig mekanisk frånluftsventilation, FTX-system med luftburen elvärme, FT-ventilation: från och tilluft, FX-ventilation: frånluftsventilation med återvinning till en frånluftsvärme- pump eller en imkanalsrengöring i köket.

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll i Stockholm

Ägaren av en kommersiell fastighet är skyldig att göra OVK med regelbundna mellanrum. Detsamma gäller hyresvärdar till flerfamiljshus och bostadsrätts- föreningar.

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och innebär att byggnadens ventilation skall kontrolleras regelbundet. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att utföra kontrollen med jämna mellanrum. Ventus har OVK-certifierade tekniker som är kvalificerade att utföra kontrollen och föra ett protokoll över resultatet samt utfärda OVK-intyget som ska sitta synligt i entrén till fastigheten.

Hur ofta bör man göra en Obligatorisk Ventilations Kontroll

Intervallet för OVK varierar beroende på typ av fastighet. För en- och tvåbostadshus räcker det att göra en kontroll vid nybygge eller nyinstallation av ventilationssystem. För flerbostadshus, kontor och liknande beror det på vilket ventilationssystem som är i bruk, det kan variera mellan tre och sex år. Kontakta oss för mer information!


    Beskriv ditt ärende så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

    FÅ OFFERT