FÅ OFFERT

Ventilationsservice & ventilationsrengöring Västerbotten

Ventilationsrengöring som regelbundet utförs sparar tusentals kronor genom att förlänga ventilationssytemets livslängd. Inomhusklimatet blir dessutom självfallet bättre för alla som vistas i bostaden. God hälsa brukar också resultera i bra ekonomi – med ren luft i hemmet slipper man många tillfälliga hälsobesvär som t.ex. rethosta/andningsbesvär – vilket slutligen resulterar i färre karensdagar som dras på lönen. Ventilationskanaler som inte är rengjorda påverkar luftflödet i ventilationssystemet. Ett försämrat inomhusklimat, högre energiför- brukning och slitage på systemets fläktar riskerar att bli följder av ett eftersatt underhåll.

Rengöring av ventilation i villa: För friskare hus och boende

Mögel, fukt, röta och bakterieansamlingar är vanliga problem orsakade av en eftersatt ventilation. Hälsoproblem som kan uppstå i hus med dålig ventilation är exempelvis irritationer i slemhinnor och ögon samt besvär i luftvägar. Barns luftvägar är inte fullt utvecklade och risken att de drabbas av luftvägsrelaterade besvär är därför extra hög. Även om ett ventilationssystem verkar fungera som det ska – kan det vara i behov av underhåll och rengöring, eftersom systemet har rörliga mekaniska delar.

Boka ventilationsservice i Västerbotten.

Våra kunniga medarbetare har lång erfarenhet i branschen. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och att ta fram ett kostnadsförslag för din ventilationsrengöring i Västerbotten.


    Beskriv ditt ärende så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

    FÅ OFFERT