VI HAR KOMPETENS INOM ALLA OMRÅDEN AV VENTILATION

 • Fullcykelavtal inkl jour
 • Mindre serviceavtal inkl jour
 • Anpassade serviceavtal inkl jour.
 • OVK-besiktning.
 • Åtgärdar alla ev anmärkningar från besiktningen
 • Energieffektivisering
 • Anpassning av system för att minska astma & allergi
 • Rådgivning för hälsosammare luft
 • Indexering av fastighetens luftsystem
 • Byte & service av köksfläktar
 • Rengöring av im-kanal
 • Byten & injusteringar av ventilationsdon
 • Byten av hela eller delar av ventilationssystem
 • Nydragning av ventilationssytem
 • Hyresgästanpassningar
 • Fläkt- & aggregatbyten
 • Felsökning & funktionsprovning
 • Tillsyn & förebyggande underhåll
 • Åtgärder relaterade till oönskad lukt

Alla Ventus tekniker har gedigen utbildning inom ventilation och innehar alla de svenska certifikat som arbetet kräver. Samtliga tekniker bär ID06 – en legitimation som visar att de är anställda hos Ventus, registrerade hos skatteverket och inte minst är kvalificerade ventilationstekniker.