FÅ OFFERT

Radonsanering i alla typer av fastigheter

Ventus Norden arbetar över stora delar av landet och är stolta över att vara Sveriges mest rekommenderade ventilationsfirma på Reco!

Få prisförslag »

Få prisförslag på radonsanering

När förhöjda radonhalter konstaterats genom radonmätning samt besiktning bör radonsanering genomföras. Vi planerar och utför de förändringar som krävs med hjälp av den senaste tekniken, åtgärdar problemen och skapar ett friskt hus fritt från hälsorisker. Vill du lära dig mer om radonsanering? Klicka här.

Vi på Ventus Norden har flertalet erfarna tekniker som har mångårig erfarenhet utav radonsanering. Kontakta oss idag för att få ett prisförslag på en radonsanering, anpassad efter just din fastighets förutsättningar!

Kontakta oss »

Omdömen från Reco.se


  Beskriv ditt ärende så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

  Glöm inte bort ROT- & radonbidraget

  Vid en radonsanering kan du ha rätt att nyttja både det statliga radonbidraget på upp till 25 000 kronor samt ROT-avdraget på 30% utav arbetskostnaden.

  Kontakta oss idag så får du prata med en av våra ventilationsexperter för mer information.

  Radonsanering för ett friskare inomhusklimat

  Radonsanering: Vi hjälper dig bli kvitt radon för gott

  Om du är i behov av att sanera Radon så ska du vända dig till ett företag som har certifierade radonsanerare som kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Radon är en radioaktiv gas som kan leda till lungcancer, om man andas in för stora mängder.

  Du kan inte själv upptäcka om din bostad har förhöjda radonvärden då radon är en gas som är både osynlig och luktfri. Därför så krävs det att du mäter luften med en radonmätare för att kunna fastställa om din bostad har förhöjda halter av radon.

  Radon finns normalt i marker runt husen, i vattnet från egenborrade brunnar och i byggnadsmaterial. När radonet frigörs så går det ut i luften och sätter sig på bland annat dammpartiklar som vivlar runt i luften och som du sedan andas in.

  Om du misstänker att du har radon i vattnet eller i marken så kan du beställa en radonmätare som mäter radonhalten i din bostad.

  Om din bostad visar sig ha förhöjda värden av radon, vilket kontrolleras genom att utföra en radonmätning under 2-3 månader, så bör du radonsanera din bostad. Orsakerna till att du har förhöjda radonvärden i bostaden kan bero på byggnadsmaterial, radon i vattnet eller att ditt hus släpper in radon från marken.

  Det finns ett flertal olika metoder som används i samband med en radonsanering och vilket som är bäst att använda i samband med en radonsanering i ditt hus bestäms av olika omständigheter.

  Kontakta oss på Ventus Norden idag, så kan vi ta reda på förutsättningarna för att få bukt med problemen kring radon i er fastighet.

  Vad är radon?

  Radon är ett grundämne som består av en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas ur uran som finns ibland annat marken.

  Radon är i sig inte skadligt utan det är först då radonet sönderfaller som vissa partiklar kan fastna på damm och rök som människor sedan andas in. I kroppen så fastnar dessa radioaktiva partiklar i lungorna och kan då skada lungorna samtidigt som den också bidrar till att risken för lungcancer ökar.

  Radon finns i marken och från marken så kan radon också spridas till egenborrade brunnar, vilket innebär att radon också är vanligt i vattnet i en bostad.

  Radon finns också i tegel och andra byggstenar, men då i mycket små mängder. De som bor i bostäder som är byggda mellan åren 1930 och 1985 kan ha blåbetong, där radonhalten är betydligt högre.

  Orsaker till förhöjda radonhalter

  Radon finns främst i marken och därmed så är chansen stor att förhöjda radonvärden i bostaden beror på att radon från marken tar sig in genom dåligt tätade fönster, sprickor eller genom andra öppningar i huset. Radonhalten ovanför mark är som störst då det är vindstilla. Radonhalten är betydligt högre under perioden oktober till april än mellan maj och september.

  Förhöjda värden av radon kan också finnas i vattnet vilket vanligtvis beror på att radonet har spridit sig från marken till brunnen. Dock så innehåller kommunalt vatten mycket liten radonhalt då detta är ett slutet system.

  Radon förekommer även i blåbetong, vilket är ett material som flitigt användes då man byggde hus fram till åren kring 1980.

  Nedan kan du läsa mer om de olika orsakerna till förhöjda radonhalter.

  Markradon

  Markradon

  Markradon är den vanligast förekommande orsaken till förhöjda radonhalter. Grundämnena Radium och Uran är vanligt förekommande i alla typer utav bergtyper och därmed också i jord och byggmaterial.

  Om ett hus står på mark med högre halter av radongaser och samtidigt är otätat mot marken uppstår ofta problem med förhöjda radonhalter inuti fastigheten.

  Radon från vatten

  radon i vatten

  Radon kan även förekomma i dricksvatten i det fall du har en egen brunn dit radonet ifrån omgivande mark har spridit sig. Detta innebär att radonet sprider sig när du diskar, duschar eller tvättar kläder.

  Ofta förekommer även förhöjda radonvärden i luften för de fastigheter som har radon i vattnet.

  Blåbetong

  blåbetong

  Blåbetong är också en vanlig orsak till höga radonvärden. Materialet började tillverkas år 1929 och användes ofta vid husbyggen ändra fram till 1970-talet då man genom forskning insåg att det inte längre fick användas på grund av hälsoriskerna.

  Trots att man slutade producera blåbetong på 1970-talet har man konstaterat att blåbetong förekommit i hus byggda ända fram till åren kring 1980.

  Radonmätning

  Radonmätning i bostaden kan du utföra själv genom att köpa en radonmätare, becquerelmätare, som mäter radonhalten i din bostad. Normalt så ska radonhalten vara mellan 10 upp till 100 becquerel per kubikmeter luft. Vid en radonhalt på över 1 000 becquerel så anses luften vara otjänlig och en radonsanering bir då nödvändig för att inte ta skada av den höga radonhalten.

  Mätningen ska ske under perioden oktober till april, då radonhalten är som högst ovan mark. Mätningen bör pågå under 2 till 3 månader men det går också att mäta radonhalten under en kortare tid, 2-10 dagar, för att få en indikation på att det råder förhöjda halter i bostaden.

  Radonmätning bör ske vart 10:e år eller i samband med att du bygger ett nytt hus eller renoverar ditt hus. Om du ska köpa ett hus så bör du också göra en radonmätning för att få en indikation på om det kan finnas förhöjda radonhalter.

  Faran med förhöjda radonhalter

  Faran med förhöjda radonhalter i bostaden är att de partiklar som utsöndras från radonet andas in av personerna i bostaden vilket kan bidra till att risken att drabbas av lungcancer ökar. Har du förhöjda radonvärden i bostaden så bör du utföra en radonsanering för att minska hälsoriskerna.

  För personer som arbetar i miljöer där radonhalten är mycket hög som exempelvis i samband med renovering av äldre bostäder, markarbeten eller i gruvor så är risken att radonet kan leda till lungcancer mycket stor.

  Radon finns i luften överallt, även inne i bostäder, vilket innebär att alla får i sig radon dagligen. Dock så är dessa mängder vanligtvis små vilket inte anses utgöra någon påverkan på hälsan.

  Mängder upp till 100 becquerel ska vara ofarligt medan en radonhalt på över 1 000 becquerel ökar risken för att du ska få lungcancer. Cirka 500 personer varje år får lungcancer där radon har varit en av de bidragande orsakerna. Rökare löper en mycket större risk att drabbas av lungcancer då de vistas i en bostad med förhöjda radonvärden än icke-rökare.

  Om radonbidraget

  Radonbidrag

  När du är i behov av att radonsanera din bostad så kan du ansöka om ett radonbidrag som innebär att du får tillbaka en del av kostnaden för din radonsanering.

  Radonbidraget hanteras av Länsstyrelsen i din region men du kan göra ansökan genom Boverkets hemsida på nätet. Radonbidraget uppgår till 50 procent av den totala kostnaden för radonsaneringen.

  Minsta belopp som betalas ut är 2 000 kronor och det högsta beloppet är 25 000 kronor.

  För att kunna erhålla ett radonbidrag så behöver du genomföra en godkänd radonmätning, vilket innebär att du behöver köpa en godkänd radonmätare och utföra en mätning under minst 2 månader under perioden den oktober till och med april.

  Om radonhalten överstiger 200 becquerel per kubikmeter så är du berättigad till ett radonbidrag. Du måste också äga ditt hus för att kunna erhålla radonbidraget.

  För att få en ansökan om radonbidrag så behöver du också redovisa vilka åtgärder som krävs för att kunna få ned radonhalten, något vi på Ventus Norden hjälper dig med.

  Så ansöker du om radonbidrag

  Ansökan om radonbidrag görs online via Boverkets hemsida. Börja med att logga in via Boverkets e-tjänst och identifiera dig med Bank-ID, därefter kan din ansökan påbörjas. Till varje ansökan ska följande uppgifter bifogas:

  1. Din mätrapport som visar resultatet av utförd radonmätning.
  2. En handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån.
  3. En redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser (Detta får du utav oss).

  Boverket kräver att handlingarna som bifogas enligt punkt 3 har utfärdats utav den som har dokumenterad kompetens inom radonsanering, något vi har genom vår behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmäna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem.

  Vi har assisterat många privatpersoner, företag och föreningar vid ansökan om radonbidrag och ser fram emot att hjälpa även er bli av med förhöjda radonhalter.

  Pris för radonsanering

  Priset för en radonsanering kan variera beroende på husets konstruktion och på hur höga radonvärden det har. Efter att ha undersökt era förutsättningar för radonsanering lämnar vi alltid ett fast pris på vårt åtgärdsförslag.

  En radonsanering på en villa i normalstorleken där markradon är orsaken till förhöjda radonvärden kostar vanligtvis mellan 20 000 kr till 30 000 kr inklusive moms, efter radonbidrag eller ROT-avdrag. För att få ett skräddarsytt prisförslag anpassat efter just dina förutsättningar, kontakta oss idag så hjälper vi dig.

  Metoder som används vid radonsanering

  Det finns flera olika metoder som du kan använda dig av då du ska göra en radonsanering. Vilken metod som passar din bostad bäst beror på hur gammalt ditt hus är och en del andra praktiska omständigheter.

  När du vänder dig till oss på Ventus Norden så får du hjälp med att besluta om vilken metod som är effektivast för din bostad.

  Radonsug

  En radonsug är en vanlig metod som används då det finns förhöjda radonhalter i marken. En radonsug är som en fläkt som suger in radonet i ett rör innan det kommer in i huset. En radonsug monteras oftast i källaren där själva sugdelen monteras under husets bottenplatta.

  Radonsug fungerar bäst om huset är byggt senare än 1970-talet, då underlaget för bottenplattor innan år 1970 ofta består av sand eller lera, till skillnad mot nyare hus där bottenplattan läggs på grus eller makadam. En radonsug är en effektiv metod för att få bort förhöjda radonhalter från bostaden till en låg driftskostnad.

  Mekanisk frånluftsventilation

  Mekanisk frånluftsventilation är en annan metod som innebär att vi monterar in fläktdrivna ventilationer som suger ut luften från bostaden.

  Det gör att luften som har förhöjda halter av radon snabbt byts ut mot frisk luft som kommer genom en tilluftsventil. En mekanisk frånluftsventilation gör att din bostad får ned de förhöjda halterna av radon till en billig driftskostnad.

  Det är viktigt att du har en ventilation med både frånluft och tilluft för att få bort det mesta av radonet i luften. En mekanisk frånluftsventilation får bort radon som både kommer från marken och från byggnadsmaterial som huset är byggt av, som bland annat blåbetong.

  Ett exempel på ett mycket effektivt mekaniskt frånluftssystem är Healthbox 3.0, som är ett smart ventilationssystem som automatiskt känner av hur du rör dig i ditt hem och anpassar luftflödet efter detta.

  FTX-ventilation

  FTX-ventilation är en mekanisk frånluftsventilation som även har tilluftsventilation som gör att gammal luft i bostaden sugs ut med hjälp av fläktar samtidigt som ny luft tillförs bostaden.

  Med FTX system så kan du även koppla på återvinning av frånluften, vilket innebär att den luft som du suger ut kan återvinnas för att sedan ge värme till bostaden. Med ett FTX system så kan du återvinna mellan 50-80 procent av bostadens behov av värme vilket innebär lägre energiförbrukningen och många sparade tusenlappar varje år.

  Om du har förhöjda halter av radon i din bostad så behöver du först göra en radonmätning, vilket sker under 2 månaders tid under perioden oktober till och med april. Om mätningen visar på förhöjda halter på minst 200 becquerel per kubikmeter så har du rätt att erhålla ett radonbidrag på upp till 25 000 kronor för att installera ett system som sanerar bort radonet.

  BE OM OFFERT »

  Exempel på platser där vi ofta utför radonsanering:

  Radonsanering StockholmRadonsanering UppsalaRadonsanering Eskilstuna – Radonsanering Dalarna – Radonsanering Västerås

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google
  Spotify
  Consent to display content from - Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from - Sound
  FÅ OFFERT