FÅ OFFERT

Radonsanering Dalarna: Din expert på sanering av radon

Ventus Norden är ett modernt serviceföretag som jobbar med allt inom ventilation i stora delar utav Sverige. Vi är experter på radonsanering i dalarna & tar fram ett skräddarsytt förslag efter din fastighets förutsättningar.

Kontakta oss

Vi hjälper dig radonsanera

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften, vattnet och i vissa byggmaterial som kan bidra till bland annat lungcancer. Varje år uppskattas att cirka 500 personer dör i Sverige på grund av för höga halter av radon i bostaden.

Är man dessutom rökare så ökar riskerna än mer för att utveckla lungcancer om det finns förhöjda radonvärden i bostaden. Därför ska man regelbundet mäta radonhalten i sin bostad, åtminstone vart 10:e år, för att få besked om ifall det råder förhöjda radonvärden.

Om din fastighet har förhöjda radonvärden så kan du kontakta oss på Ventus Norden, så tar vi fram en skräddarsydd lösning för att bli kvitt problemet med radon för gott.

Kontakta oss

Omdömen från våra kunder


Vad är radon?

Radon är ett grundämne som kommer från den uran som finns i marken runt om i landet. När radon frigörs från uranet sker det i gasform, som är både luktfri, smakfri och osynlig. Detta innebär att man inte själv kan upptäcka om det råder höga halter av radon i bostaden. Radongasen tar sig in i fastigheter genom otäta sprickor i grunden, bottenplattan eller otäta fönster.

Radon kan också tränga in i egenborrade brunnar och därmed föras in i bostaden genom vattnet. Radon finns dessutom i alla byggnadsstenar, dock i ofarliga mängder idag. Den populära blåstenen som användes mellan 1930-talet fram till år 1975 innehåller dock höga halter av radon, vilket gör att äldre hus som är byggda med blåsten ofta får förhöjda värden av radon i inomhusluften.

Radon i dalarna

Kontakta oss idag

Kontakta oss genom formuläret nedan, så återkommer en av våra medarbetare till dig inom kort.

  Beskriv ditt ärende så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

  Hur radon kommer in i bostaden?

  Radon i bostaden i Dalarna

  Radon finns i stora mängder i marken men det är endast en del av dessa som frigörs och släpps ut i luften. Har man en egenborrad brunn kan radon tränga in i brunnen och föras in i bostaden med kranvattnet.

  Om vattnet för in en radonhalt på 1 000 becquerel per liter så omvandlas detta till att bli 100 becquerel per kubikmeter luft. Bor man i ett äldre hus som där både ytterväggar och innerväggar är uppförda med blå lättbetongsten så kan dessa bidra till att radonhalten i en bostad kan överstiga 1 000 becquerel per kubikmeter luft.

  Värden över 1 000 becquerel är direkt hälsofarligt och kan leda till att de som bor i fastigheten kan få lungcancer.

  Vanligast är dock att radon tar sig in i bostaden från marken genom sprickor, otätade fönster eller från en otät grundplatta. Detta är vanligast om man bor i en äldre fastighet som har sin grundplatta belagd på sand eller lera. Nyare hus använder makadam eller grus som underlag och är även gjutna på ett sådant sätt så att de inte finns fogar där radon kan ta sig igenom.

  Oavsett orsak till att man får höga halter av radon i bostaden ska man snarast genomföra en radonsanering så att man får ned de höga halterna så att de inte längre utgör någon fara för hälsan.

  Mäta radonhalten

  Du bör mäta radonhalten var 10:e år, eller oftare om din fastighet är belägen i ett område där mark och luft har höga halter av radon. Du bör även mäta radonhalten i inomhusluften i samband med renoveringar, främst om du har en fastighet som är byggd före år 1975, då blå lättbetong förbjöds.

  Mätningen bör utföras under perioden oktober till april, då halterna av radon vanligtvis är som högst. En mätning bör pågå under 2-3 månader för att det ska bli ett korrekt mätresultat. Om du exempelvis ska köpa en ny fastighet så kan du utföra en mätning under en kortare period på någon vecka eller några dagar, vilket oftast är tillräckligt för att ge en indikation på förhöjda radonhalter i luften.

  Normal inomhusluft bör innehålla mellan 10-100 becquerel per kubikmeter luft, vilket anses vara ofarligt för hälsan. Om värdena överstiger 200 becquerel så har du rätt att ansöka om och erhålla ett radonbidrag, som ger dig 50 procent av dina kostnader för radonsanering i Dalarna tillbaka.

  Maxbeloppet för radonbidraget är idag 25 000 kronor. Om din mätning visar en radonhalt på över 1 000 becquerel är inomhusluften otjänlig och kan påverka hälsan hos de som är boende i fastigheten.

  Att mäta radonhalten i din fastighet gör du själv. Du kan beställa en radonmätare på exempelvis nätet och därefter så gör du en mätning under 2-3 månader under perioden oktober till och med april. Om din mätning visar på förhöjda radonvärden, 200 becquerel per kubikmeter luft eller mer så kan du kontakta oss för en konsultation kring olika metoder för att utföra en radonsanering.

  Vi är specialister på radonsanering i just Dalarna och kan erbjuda ett flertal olika metoder för att rena inomhusluften från höga radonhalter. Vilken metod som passar din fastighet bäst beror på en del olika faktorer, därför är det bäst om vi får se över förutsättningarna för just din fastighet för att kunna bedöma vilken metod som är mest effektiv.

  Metoder för radonsanering

  Det finns flera metoder som man kan använda sig av då man radonsanerar sin fastighet. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på olika faktorer som bland annat hur radonet tar sig in i fastigheten och fastighetens utförande.

  För äldre fastigheter är radonsanering genom att installera effektiva ventilationssystem den bästa lösningen medan för nya fastigheter så kan en radonsug vara den bästa lösningen. Det är först efter en besiktning av fastigheten som det går att göra en bedömning av vilket metod som är lämpligast.

  Om radonet tar sig in i fastigheten genom marken så kan en radonsug vara den mest effektivaste lösningen. Det kräver dock att fastigheten är byggd efter 1970-talet, då man övergick till att använda sig av grus eller makadam istället för sand och lera som underlag för bottenplattan.

  En radonsug tar effektivt bort radon från luften under huset så att den inte tränger in i fastigheten. Dock så har en radonsug ingen effekt om radonet kommer in i fastigheten genom vattnet eller från byggmaterial.

  FTX-ventilation eller mekanisk frånluftventilation är två andra metoder som används för att få ned radonhalterna i inomhusluften. Det innebär att luften sugs ut ur bostaden med hjälp av en fläkt så att det skapas ett undertryck vilket får ny frisk luft att strömma in genom ventilerna.

  FTX-systemet har också en fläkt för att suga in ny luft i bostaden, vilket oftast hämtas från en högre höjd från marken. Med ett FTX-system går det även att ansluta en värmeväxlare så att fastigheten kan återvinna den varma luften som går ut och använda denna värme för att värma upp huset eller vattnet på nytt. Det kan ge besparingar på över 50 procent av huset uppvärmningskostnader.

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google
  Spotify
  Consent to display content from - Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from - Sound
  FÅ OFFERT