FÅ OFFERT

Radonsanering Eskilstuna: Din lokala expert på radon

Ventus Norden är ett modernt serviceföretag som jobbar med allt inom ventilation i Eskilstuna och övriga Sverige. Vi är experter på radonsanering & tar fram ett skräddarsytt förslag efter din fastighets förutsättningar.

Kontakta oss

Vi radonsanerar din fastighet

Att ha en bra inomhusluft är viktigt både för hälsan men också för ett bra välmående. Om inomhusluften har höga halter av radon ökar risken för att de som bor i bostaden ska utsättas för hälsorisker. Radon kan tillsammans med andra faktorer bidra till att personer utvecklar bland annat lungcancer.

Därför behöver man med jämna mellanrum mäta radonhalten i inomhusluften så att man snabbt kan åtgärda dålig inomhusluft med höga halter av radon innan de påverkar hälsan hos de boende i fastigheten.

Om du är i behov av en radonsanering kan du kontakta oss på Ventus Norden.

Kontakta oss

Omdömen från våra kunder


Mer om radon

Radon är ett radioaktivt grundämne som frisläpps från uran som finns i marken. Radon finns i marken över hela Sverige men förekommer främst under marken eller vid marknivå. I exempelvis gruvor är radonhalterna ofta mycket höga vilket också är en bidragande orsak till att många gruvarbetare får problem med sina lungor.

Radon är normalt inte farligt att andas in så länge de håller sig på låga nivåer. Därför så bör man mäta luften inne i sin bostad med jämna mellanrum så att inte inomhusluften har för höga halter av radon.

Radon i Eskilstuna

Kontakta oss idag

Kontakta oss genom formuläret nedan, så återkommer en av våra medarbetare till dig inom kort.

  Beskriv ditt ärende så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

  Faran med förhöjda radonhalter

  Radonhalter i bostaden

  Radon letar sig in i fastigheter genom exempelvis grunden, genom ventilationen, genom kranvattnet från egna brunnar eller frigöras från byggmaterial. Oavsett orsak till de förhöjda värdena i bostaden så finns det olika metoder att använda sig av då man utför en radonsanering Eskilstuna som får inomhusluften ren från radon.

  Radon utsöndras från uran som finns i marken över stora delar av landet. Det är först då radon tar sin in i bostäder, genom exempelvis dåligt tätade grunder, sprickor i grunden eller källarfönster som radon kan bli skadligt. Det finns radon i alla fastigheter och så länge de ligger på låga värden, 10-100 becquerel per kubikmeter luft, så är radon helt ofarligt för hälsan.

  Det är först när radonvärden överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft som de kan bidra till en sämre hälsa och vid värden över 1 000 becquerel per kubikmeter luft så är radonhalten direkt skadlig. Har man för höga halter av radon så ska man skyndsamt utföra en radonsanering i Eskilstuna för att få en bättre inomhusluft som inte bidrar till försämrad hälsa.

  När radon frigörs så bildas en gas som är luktfri och osynlig, vilket innebär att man inte med blotta ögat kan se om det finns radon i en fastighet. Denna gas fäster sig sedan på dammpartiklar som finns i luften men också rök som bland annat cigarettrök. När personer sedan andas in luften med förhöjda radonhalter så sätter sig radonet i lungorna där de sedan kan bidra till att det utvecklas lungcancer, ensamt eller i samband med andra faktorer, som exempelvis rökning.

  Hur man mäter radonhalten?

  När du ska renovera bostaden är det ett bra tillfälle att samtidigt mäta radonhalten inomhus. Bor du i ett äldre hus, där det har använts byggmaterial som blå lättbetong bör du mäta inomhusluften mer regelbundet. Annars räcker det med att du vart 10:e år gör en mätning av inomhusluften.

  Mätningen är ganska okomplicerad process som du utför själv. Du kan beställa radonmätare på nätet. För att få en mest exakt mätning så ska mätningen pågå under en tid av 2-3 månader och under perioden oktober till och med april, då halterna av radon vanligtvis är som högst.

  Om din mätning visar på låga värden, 10 upp till 100 becquerel per kubikmeter luft så är dessa helt normala och dessutom helt ofarliga. Det är först då värdena överstiger 200 becquerel som de kan påverka hälsan. Skulle det visa sig att värden är väldigt höga, över 1 000 becquerel så är luften otjänlig och då krävs en radonsanering Eskilstuna snarast möjligt.

  Om din inomhusluft innehåller radonhalter på mer än 200 becquerel så har du rätt att erhålla ett radonbidrag, som motsvarar 50 procent av dina kostnader för radonsaneringen, upp till 25 000 kronor.

  Om din mätning visar på förhöjda värden av radon kan du kontakta Ventus Norden som kan ge dig kostnadsfri vägledning och även besiktiga din fastighet för att kunna erbjuda dig den metod som är mest lämpligast för din fastighet.

  Olika typer av radonsanering

  Om du har uppmätt förhöjda halter av radon i din bostad så kan du kontakta Ventus Norden som kan erbjuda dig flera olika metoder för att få ned de höga radonhalterna i inomhusluften. För att få reda på vilken lösning som passar just din fastighet bäst så kan du kontakta oss, så tar vi fram ett skräddarsytt förslag.

  Oavsett förutsättningar så finns det olika lösningar för att kunna genomföra en effektiv radonsanering i Eskilstuna.

  För fastigheter som är byggda efter 1970-talet, där grunder är placerad på makadam eller grus istället för lera eller sand, så går det att installera en radonsug.

  En radonsug är en effektiv anordning som suger ut luften som innehåller radon under huset och gör så att marken under huset blir fritt från radon som kan ta sig in i bostaden. Fläkten placeras vanligtvis i en källare eller i pannrummet men kan också placeras utomhus i det fall utrymme saknas.

  En radonsug har en fläkt som kan ställas in med olika styrka för att effektivt suga ut radonet även under perioder med höga halter med radon.

  Har man en äldre fastighet där radon kommer in genom grunden, genom otäta fönster, med vattnet eller från det byggmaterial som använts för att bygga huset så är radonsug ingen effektiv metod för att radonsanera.

  Då finns det istället olika ventilationssystem som man kan installera och som renar inomhusluften från de höga halterna av radon.

  En vanlig och ganska enkel lösning är att installera en mekanisk frånluftsfläkt som suger ut den dåliga luften från bostaden, vilket skapar ett undertryck i bostaden som bidrar till att ny frisk luft dras in i bostaden. Genom att ha en hög luftcirkulation så blir luften renare samtidigt som det får ned de höga halterna av radon i inomhusluften.

  En annan metod är att installera en FTX-ventilation som suger ut gammal luft men också suger in ny frisk luft. Oftast brukar ett FTX-system placeras på vinden så att luften som kommer in i bostaden hämtas på hög höjd över marken.

  Med en FTX-ventilation så går det också att återvinna värmen ur den luft som sugs ut, vilket kan bidra till att man får ned kostnaderna för uppvärmningen av huset och varmvattnet med upp till 50 procent.

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google
  Spotify
  Consent to display content from - Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from - Sound
  FÅ OFFERT