FÅ OFFERT

Radonsanering Uppsala: Vi hjälper dig!

Ventus Norden är ett modernt serviceföretag som jobbar med allt inom ventilation i Uppsala och övriga Sverige. Vi är experter på radonsanering & tar fram ett skräddarsytt förslag efter din fastighets förutsättningar.

Kontakta oss

Vi sanerar radon i hela Uppsala län

Förhöjda halter av radon är ett vanligt problem i äldre bostäder men också i fastigheter som ligger belägna på platser som har mycket radon i marken. Radonet tar sig in i bostaden genom otäta grunder, otäta källarfönster eller genom vattnet från den egenborrade brunnen.

Normalt så är radon inte farligt så länge radonhalten håller sig på låga nivåer, mellan 10 – 100 becquerel, men om den överstiger 200 becquerel så kan det medföra ökad risk och över 1 000 becquerel så blir inomhusluften hälsovådlig. Därför bör du regelbundet utföra en mätning av radonhalten i fastigheten, åtminstone var 10:e år eller i samband med renovering. 

Om du uppmätt förhöjda radonhalter i din fastighet så kan vi hjälpa dig med radonsanering i Uppsala. Kontakta oss idag så ger vi dig ett prisförslag för komma till rätta med problemet!

Kontakta oss

Omdömen från våra kunder


Mer om grundämnet radon

Radon är ett grundämne som är radioaktivt. Radon kommer från den uran som finns i marken över stora delar av landet. När radon frigörs så bildas en luktfri gas som inte går att se men blotta ögat.

Det innebär att du inte själv kan se eller lukta dig till om det finns radongas i din bostad. Denna gas fastnar sedan på bland annat rök och små dammpartiklar som virvlar runt i luften och som personer andas in.

I små mängder så är radon inte skadligt men om det råder förhöjda värden i den luft som personer andas in så kan det leda till att radonet bidrar till att vissa personer utvecklar lungcancer.

Radon i Uppsala

Kontakta oss idag

Kontakta oss genom formuläret nedan, så återkommer en av våra medarbetare till dig inom kort.

  Beskriv ditt ärende så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

  I exempelvis gruvor så råder det stora förhöjningar av radonhalter vilket innebär att många gruvarbetare utsätter sig för stora risker som leder till att många får problem med sina lungor efter att de har andats in stora mängder radon. I bostäder så är radonhalten inte lika höga som i gruvor men över tid så kan även kraftigt förhöjda radonvärden i bostaden bidra till hälsoproblem.

  Varje år dör 100-tals personer på grund av att de har andats in för höga halter av radon. Därför så bör du alltid ta förhöjda radonvärden på allvar.

  Radonmätning

  När du ska mäta radonhalten i din bostad så behöver du beställa en radonmätare, vilket du bland annat kan göra på nätet. Mätningen ska ske under perioden oktober till april, då radonvärdena är som högst.

  För att få de mest korrekta värdena ska mätningen pågå i 2-3 månader. Om du exempelvis ska köpa ett nytt hus kan du göra mätningar under en kortare tid, några dagar till ett par veckor, för att få en indikation på om det råder förhöjda radonvärden i bostaden.

  Om mätningen visar värden på mellan 10 upp till 100 becquerel, per kubikmeter luft, så har du fullt normala värden i bostaden. Detta är så små mängder att de inte anses utgöra någon fara för hälsan.

  Om värdena däremot överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft så har du förhöjda värden i bostaden som över tid kan påverka de boendens hälsa. Över 1 000 becquerel är en direkt fara då det kommer att leda till att radonet kan bidra till lungsjukdomar eller lungcancer för de som vistas stadigvarande i bostaden.

  Har du förhöjda värden i bostaden kan du kontakta Ventus Norden som ger dig rådgivning kring radonsanering i Uppsala och vi kan även erbjuda dig olika metoder för att sanera luften från radon.

  Om de förhöjda värdena överstiger 200 becquerel så har du också rätt till ett radonbidrag, som ger dig 50 procent av din totala kostnad tillbaka, upp till 25 000 kronor.

  Vilka metoder vi använder vid radonsanering

  Radonsanering Uppsala

  Vilken metod som är effektivast för just din fastighet beror på en del olika faktorer. Vi tar fram den mest optimala lösningen efter just din fastighets förutsättningar.

  Mekanisk frånluftsventilation

  En av de metoder som man kan använda sig av i samband med radonsanering är att installera en mekanisk frånluftsventilation. Det innebär att istället för en ventilation som bygger på självdrag så installeras en fläkt som suger ut bostadsluften. Detta gör att bostaden får ett undertryck som leder till att utomhusluft dras in i bostaden.

  Ett mekaniskt frånluftssystem ger en bättre luftcirkulation och därmed sänks värden av radon i inomhusluften. Mekanisk frånluftsventilation är en ganska enkel lösning för att snabbt komma tillrätta med de höga radonvärdena i bostaden.

  Det är dock inte alltid som denna lösning fungerar för vissa bostäder beroende på hur radonet kommer in i bostaden och bostadens belägenhet.

  Radonsug

  Radonsug är en effektiv metod för att suga bort radonet från marken innan den går in i fastigheten. Denna metod lämpar sig bäst för fastigheter som är byggda efter 1970-talet då man övergick till att använda sig av makadam eller sten som underlag för grunden istället för sand eller lera, som är vanligt för äldre fastigheter.

  Denna metod är effektiv när radonet kommer in i huset från marken. Om radonet istället kommer från byggnadsmaterial eller vattnet så fungerar inte radonsug utan då krävs det andra metoder för att rena inomhusluften från radon.

  En radonsug består av en fläkt som har ett insug som monteras under husets grund. Därifrån så sugs luften upp genom fläkten och ut genom en ventil i väggen. Genom att suga upp luft med radon från marken så tränger inte radonet in i fastigheten och förorenar inomhusluften. En radonsug monteras normalt i en källare, i ett pannrum eller i vissa fall utanför bostaden.

  FTX-ventilation

  FTX-ventilation är en annan effektiv metod som kan användas i fastigheter för att rena inomhusluften från radon. Med ett FTX-system så används fläktar för att suga in frisk luft i bostaden, vilket oftast sker på vinden, högt över marken som innehåller radon.

  Även luften som lämnar bostaden sugs ut genom en fläkt vilket gör att bostaden får ett bra lufttryck inne bostaden samtidigt som den inomhusluften med radon snabbt lämnar bostaden.

  En annan fördel med FTX-ventilation är att det går att ansluta en värmeväxlare till systemet och därigenom så går det att återvinna värmen från luften som sugs ut ur bostaden. Denna värme kan sedan användas för att värma upp huset och varmvattnet i bostaden. Det innebär att ett FTX-system både kan rena inomhusluft från radon men också spara in betydande summor då det kommer till uppvärmningen av fastigheten.

  Ventus Norden är experter på FTX-ventilation och har under de senaste åren utfört över 500 installationer över hela Sverige.

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google
  Spotify
  Consent to display content from - Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from - Sound
  FÅ OFFERT